Προϊόντα - Η Πυτιά

Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες αλλά και νοικοκυριά.
Η πυτιά χρησιμοποιείται αραιωμένη με νερό και αλάτι. Έχει πυκτικη δύναμη 1:3500
Η συσκευασία του 1 κιλού αραιώνετε με 1600 γρ. νερό και 400 γρ. αλάτι.
Το τελικό προϊόν που προκύπτει είναι σε υγρή μορφή.
Τα 100 γρ. τελικού προϊόντος μπορούν να πήξουν 100 κιλά γίδινο ή 80 κιλά πρόβειο γάλα.

Με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών η εταιρεία μας εντάσσεται στην διαδικασία επιθεώρησης ελέγχου των συστημάτων HACCP.
Προτεραιότητα μας η παροχή ασφαλούς προϊόντος, μέσω ενός συστήματος της υγειονομικά ορθής διαχείρισης του.
Οι αρχές του HACCP συστήματος εφαρμόζονται καθ’ όλη την διαδικασία, που περιλαμβάνει τα στάδια της παρασκευής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, και διάθεσης του.
Η αποτελεσματικότητα του επισήμου ελέγχου, αποτελεί για μας πάγια και βασική επιδίωξη.

Τρόπος Παρασκευής Πυτιάς
Το 1 κιλό πάστας αραιώνεται με 1/2 λίτρο αλατόνερο (σαλαμούρα).
Από το μίγμα χρησιμοποιούμε για γίδινο γάλα 140-150 ml /ανά 100 κιλά γάλα και για πρόβειο 160-170 ml /ανά 100 κιλά γάλα.
Καθώς το ρίχνουμε στο γάλα το σουρώνουμε με τσαντίλα για τυχόν υπολείμματα.
Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ξανά το μίγμα το αναδεύουμε πολύ καλά. 

Φόρμα Παραγγελίας

Required *