Πελάτες

Έχοντας τον υψηλότερο δείκτη τόσο στην ποιότητα αλλά και στην άρτια υποδομή και εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρία μας έχει καθιερωθεί και αναγνωριστεί από έναν πολύ μεγάλο αριθμό εταιριών-παραγωγών τυροκομικών προϊόντων. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιους από αυτούς.